Kyrkhults församling

Hem Bilder Gudstjänst och tro Verksamhet Kalender Kontakt

kyrkan från nordost juni-08 (1a)

Välkommen till Kyrkhults församling.

Vi är en församling i Svenska Kyrkan i det nordvästra hörnet av Blekinge.

Se i kalendern för all vår verksamhet.

Senaste numret av

Kyrkobladet

Kyrkoblad-nr-4-2017-slut-page-0.jpg

Till helgen

Kyrkan-interioer-paaskdagen-2015.jpg

21/1

3 sön e trettondedagen

10 Högmässa

Martin Skåring

Lyssna på orgeln

i Kyrkhults kyrka

Laektarorgeln.jpg

KYRKOVALET 2017

Valresultat för Kyrkhults församling

Händer snart!

__________________________

Hemgruppsträff

Onsdag 24 januari kl 15.00

träffas hemgupperna för undervisning och samtal

En hemgrupp träffas regelbundet i något av hemmen.

Bön, gemenskap, bibelstudium och samtal.

Vill du vara med i någon hemgrupp är detta ett bra tillfälle att komma

Välkommen!

__________________________

Språkcafé

Torsdag 25 januari kl 11-13 i Medborgarhuset, Vilshult

Vi startar upp språkcaféet för asylsökanden

Om du vill vara med och hjälpa de asylsökande med sina arbetsuppgifter är du välkommen. Kontakta gärna Martin Skåring innan, tel 0708-322141

__________________________

Ekumenisk inspirationskväll

Onsdag 31 januari kl 18-20 i Pingstkyrkan, Olofström

Torbjörn Aronsson, Uppsala, håller två föredrag utifrån följande tema:

1. Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige

2. Mission i retur - i Sverige

Torbjörn är docent och forskar på nya församlingar i Sverige.

Hans far är född i Brännarebygden

Ett samarrangemang mellan Kyrkhults församling och Pingstkyrkan i Olofström

__________________________

  Copyright 2010 Kyrkhults församling