Kyrkhults församling

Hem Bilder Gudstjänst och tro Verksamhet Kalender Kontakt

Kyrkhults församling

Fridaforsvägen 9

293 74 Kyrkhult

Expeditionen: 0454-30 21 40

Kyrkogårdsexp: 0454-77 00 10

E-post: kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionens öppetider

Under Viktorias föräldraledighet är expeditionen öppen ons 10-12. Övrig tid svarar vi i telefon när omständigheterna medger.

 

 

 

 

  Copyright 2010 Kyrkhults församling