Kyrkhults församling

Hem Bilder Gudstjänst och tro Verksamhet Kalender Kontakt

Kyrkoherde

Alve Svensson

Exp: 0454-77 08 23

alve.svensson@svenskakyrkan.se

Alve-Svensson-portraett.jpg

Komminister

Martin Skåring

Exp: 0454-30 21 41

martin.skaring@svenskakyrkan.se

Martin-S-1.JPG

Diakoni

För frågor kring vår diakonala verksamhet, kontakta kyrkoherden.

Kantor

Maj Lindström

Exp: 0454-30 21 45

maj.lindstrom@svenskakyrkan.se

P1010880.JPG

Husmor

Anita Lindholm

Exp: 0454-30 21 46

anita.lindholm@svenskakyrkan.se

P1010875.JPG

Ekonom

Viktoria Hermansson

Exp: 0454-30 21 43

kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Viktoria-1.JPG

Vaktmästare

Martin Ottosson

Exp: 0454-77 00 10

Mob: 0702-42 13 04

martin.j.ottosson@svenskakyrkan.se

martin.JPG

Vaktmästare

Peter Salbo

Exp: 0454-77 00 10

Mob: 0761-25 08 78

Peter1.jpg

Säsongsvaktmästare

Marie Törstrand-Eriksson

Exp: 0454-77 00 10

DSCN4746.JPG

 

  Copyright 2010 Kyrkhults församling