Hemgrupper

Vad är en hemgrupp?

Vi är några grupper i församlingen som också träffas regelbundet i hemmen. Det är ett viktigt komplement till den stora församlingen som träffas i kyrkan på söndagarna. I den lilla gruppen samlas man till bön och bibelstudium och samtal om vardagens frågor. Där har man möjlighet att lära känna andra kristna.

Vill du vara med i en hemgrupp? Vänd dig till kyrkoherden om detta.