Daglediga

Gemenskapslunch

En onsdag i månaden har vi gemenskapsunch i församlingshemmet då det severas soppa. Ibland har vi också ett efterföljande föredrag.

 

Fredagscafè

Varje fredag efter mässan i församlingshemmets kapell så har vi fredagscafé i församlingshemmets källare mellan 9.30 till 11.00. Kom och gå som du vill.

 

Garvaregården

Torsdagar kl 13.15 så har vi samling på Garvaregården. Varannan gång är det gudstjänst och en gång i månaden är det någon form av program