Dop

Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkan. Då gläds vi över att en människa blir en del av ett större sammanhang, Kyrkhults församling, ja, hela den världsvida kyrkan.  Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet.

Eftersom man i dopet blir med i församlingen så har vi i Kyrkhult dop i söndagens gudstjänst för att där välkomna barnet.

Dop uttrycker Guds vilja att leva i en relation med oss, men är också en kallelse att leva i sitt dop: i gemenskap med Gud. Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopet. I Matteusevangeliet 28:16, berättas det om när Jesus sänder ut sina lärjungar. Han ger dem uppdraget att döpa och lära. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Vi har ett vinträd i kyrkan och alla som döps får sitt namn skrivet på en druvklase som hängs upp i trädet. Detta för att symbolisera att man i dopet blir upptagen i ett större sammanhang.

 

Alla nyfödda i vår församling får en inbjudan till dop. Har du inte fått detta så kontakta oss.