Stiftelser

Kanske är du berättigad att söka pengar ur någon av stiftelserna som vi förvaltar. Nedan finner du Pdf-filer med ansökningsblanketter. Där står också för vilket ändamål som stiftelsen avser

Alma Lindblads stiftelse

Ester och Karl Larssons stiftelse

Dannfeltska stiftelsen har en egen hemsida.

Klicka här för länk.