Verksamhet

I menyn till vänster finns en förteckning över de grupper och samlingar som vi har i församlingen.

​Om du vill vara med i någon verksamhet kontaktar du den ansvarige för gruppen.