Kontakt

Kyrkhults församling

Fridaforsvägen 9

293 74 Kyrkhult

Pastorsexpeditionen

Expeditionstid: onsdagar 10-12

Tel: 0454-30 21 40 kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Vaktmästarexpeditionen

Expeditionstid: må-fre 10-12

För kyrkogårdsärenden:

Tel: 0454-77 00 10

Under Viktorias föräldraledighet är expeditionen öppen ons 10-12.

Övrig tid svarar vi i telefon när omständigheterna medger.

Vid brådskande ärenden, kontakta kyrkoherden.