Kyrkan

Kristi kropp

När vi säger att Kristus efter hans Himmelsfärd, inte längre finns i synlig gestalt ibland oss , så är det en sanning med modifikation. Kyrkan är nu hans kropp och det är kyrkans kallelse att göra Kristus synlig i världen.

Man brukar ibland säga att de kristna är den bibel som världen läser. Men man skulle egentligen kunna gå ännu ett steg längre och säga att vi är världens Kristus. Vi kristna är Kristus för världen och kallade att göra honom synlig.

 

Paulus jämför de kristna som delar av samma kropp. Vi är alla olika delar men utgör tillsammans en enhet. En viktig poängen är att vi ska vara olika. För att vi ska kunna fungera som Kyrka så kan vi inte vara likadana.

 

Den enda kyrkobyggnad som NT talar om är den kyrkobyggnad som är gjord av människor och då kommer vi till ytterligare en bild av kyrkan: kyrkan som ett levande tempel. Det är en byggnad som har apostlarna och profeterna som grund och Kristus själv som hörnsten. I den här byggnaden fogas vi in som levande stenar och utgör ett levande tempel i Herren.

Kyrkan är världsvid, även om den finns i olika länder och under olika namn så är det Kristi kyrka överallt. Kyrkhults församling är Kristi kyrka i Kyrkhult.

Men behöver vi kyrkan? Kan man inte vara kristen ändå på egen hand? Ja det beror lite på hur man definierar att vara kristen. Att vara kristen innebär inte i första hand att omfatta en mängd åsikter och trosformuleringar. För självklart kan man alldeles på egen hand tro som det står i trosbekännelsen.

Men om kristen i första hand handlar om att samlas kring Kristus så kommer saken i annat ljus. I så fall blir privatkristendom en motsägelse i sig. Vi är kallade till gemenskap, och utan att vi samlas så blir det ingen gemenskap. Vi kan inte gifta oss ensamma, lika lite kan vi vara kristna ensamma. Denna gemenskap av oss kristna är kyrkan.