Välkommen till Kyrkhults församling!

Vi är en församling i Svenska Kyrkan i det nordvästra hörnet av Blekinge. Se i kalendern för all vår verksamhet.

Senaste numret av Kyrkobladet

Till helgen
2/2

Kyndelsmässodagen

10 Högmässa
Martin Skåring, kyrkokören

16 Familjegudstjänst i församlingshemmet, nedervårningen. Bibelutdelgning till 6-åringar.

Lyssna på orgeln i Kyrkhults kyrka

Händer snart!

Varje vecka i församlingshemmet:
– Torsdagar 09.00 Frukost i Kyrkhult (FiK)
19/12 sista gången 2019
9/1 Uppstart 2020

Fredagar 09.00
Mässa 13/12 sista gången 2019 10/1

Uppstart 2020 ​
Fredagar 09.30
Fredagscafé 13/12 sista gången 2019 10/1

Uppstart 2020
Inlämning Inlämning sker vid källaringången i församlingshemmet.
Alla måndagar i januari och därefter varje måndag jämn vecka kl. 16-18
Vi tar emot varor i säljbart skick (hela och normalt slitna)
Kläder ska vara hela och rena Av utrymmesskäl kan vi inte ta emot möbler
Vi kan inte hämta saker ​, Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta Anki Svensson, 0454-77 08 23 ​ Behållningen går till diakoniverksamheten JOYTAJM

På tisdag 28 jan startar vi JOYTAJM kl 14-16 i församlingshemmets barnlokal ​ Tisdag varannan vecka (ojämna veckor) kl 14-16 ​ Joytajm är en mötesplats för föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år Vi umgås, pratar, sjunger, leker och har en andakt ​ Ledare är Anki Svensson.