Uppståndelsen

Döden är besegrad

Jesus dog alltså på ett kors men döden kunde inte hålla kvar honom. Gud uppväckte honom från det döda. Detta är en hörnsten i vår kristna tro. Det var uppståndelsen som fick de första lärjungarna att gå ut och berätta evangeliet, det glada budskapet. Det var denna händelse som var startpunkten för hela den kristna rörelsen. Hade inte Jesus uppstått så hade vi idag aldrig hört talas om honom.

Men kan vi verkligen tro att något sådant har inträffat, att en död människa blivit levande igen? På påskdagens morgon så kom några kvinnor för att smörja Jesus kropp. När de upptäckte att graven var tom så uppstod en stor förvirring bland lärjungarna. Att han verkligen hade uppstått vågade de först inte tro på, lärjungarna var inte lättövertygade.

Efter Jesus död så var nämligen lärjungarna skräckslagna. De trodde att de också var i fara och hade låst i sig i ett hus. Men bara fyrtio dagar senare så predikade de så övertygande att tretusen människor kom till tro. Skulle de kunnat vara så modiga och övertygade om de visste att allt var en bluff.

Dessutom så fick alla lärjungarna lida martyrdöden för sin tro när de förkunnade att Jesus uppstått. Skulle de ha gjort det om de själva visste att det inte var sant. Jag tror att man kan vara ganska säker på att lärjungarna själva var övertygade om att Jesus verkligen uppstått.

Jesus uppståndelse från det döda fick en dramatisk inverkan på världen. Om någon hade sagt påskaftonen när Jesus låg död i graven att denna lilla grupp av rädda, ängsliga lärjungar frimodigt skulle gå ut och sprida sitt glada budskap. Och det med en sådan övertygelse att hela den då kända världen skulle omfattas av kristendomen inom 300 år, så skulle åtminstone jag ha svårt att tro det. Vi kan vara säkra på att något måste ha hänt med lärjungarna mellan påsk och pingst. Den bästa förklaringen är att Jesus faktiskt uppstod.