Fortroendevalda

Vid kyrkovalet hösten 2017 valdes nytt kyrkofullmäktige i

Kyrkhults församling.

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur kyrkorådet.​

Här hittar du vilka som ingår i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet 2018-2021.

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar om budget och tjänster.

Kyrkofullmäktiges ordförande heter Ingrid Brånsjö

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd. Kyrkorådet är församlingens styrelse som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för församlingens uppdrag.

Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet.

Kyrkorådets ordförande heter Jan Ottosson

Protokoll

Protokollen för kyrkofullmäktige och kyrkorådet läggs numera inte upp på hemsidan. Vill du ta del av något enstaka protokoll kan du kontakta expeditionen.

Vill du ha protokollen skickade till dig regelbundet via e-post, kan du meddela det till expeditionen, så läggs du in i församlingens distributionslista.