Diakoni

Diakoni – en uppgift för hela församlingen

 

Jesus har en tjänande livshållning till sina medmänniskor. Jesus ser och intresserar sig för människor. Han behandlar dem med respekt och visar omtanke och kärlek. Jesus bryr sig om den ensamme och sjuke, den gamle och den förtryckta. Vi vill göra detsamma. Att möta andlig, själslig och kroppslig nöd, med de resurser som kyrkan har blivit anförtrodd.

Exempel på församlingens diakonala arbete:

 

Gemenskapslunch

En onsdag i månaden har vi gemenskapslunch i församlingshemmet då vi serveras soppa.

Ofta har vi också något efterföljande föredrag eller musik. Se affischer och hemsida om detta.

 

Fredagscafé

Varje fredag, kl. 9.30 – 11.00, har vi fredagscafé i församlingshemmets cafélokal, nedre plan, ingång på baksidan. Kom och gå som du vill, under den här tiden.

Språkcafé

Torsdagar kl 11-13 i Medborgarhuset i Vilshult. Asylsökande får undervisning i svenska språket och gemenskap med svenska medborgare. Välkommen att skapa kontakt med våra asylsökande vänner från olika delar av världen.

 

Dagcentralen på Garvaregården

​Varannan torsdag är det gudstjänst och vissa torsdagar är det någon form av kultur-program med andakt. Efteråt dricker vi kaffe tillsammans.

 

Besöksgrupp

Du kan själv få hembesök av någon av medarbetarna i besöksgruppen, eller du kanske själv vill ställa upp och bli ”besökare”.

Samtal med präst

Församlingens präster erbjuder samtal, bikt och hemkommunion. De har fullständig tystnadsplikt.

För diakonala frågor, kontakta kyrkoherde Alve Svensson. Tel. 0454-77 08 23.