Missionssykretsen

Missionssykretsen samlas en torsdag i månaden kl 14.00 i församlingshemmet. Kontaktperson är Inga-Britt Rudelius, telefon: 0454-77 04 88