Jesus Kristus

Vem är Jesus?

Många tänker sig att Jesus bara är en av många religionsledare. Liksom Muhammed grundade Islam så har Jesus grundat kristendomen. Men ganska snart inser man att Jesus är radikalt annorlunda. Medan andra andliga ledare mer talar om hur man ska leva och vem Gud är så talar Jesus i hög grad om sig själv. Han kommer inte med ett budskap, han är budskapet.

Vad har han då att säga om sig själv?

I Johannes10:30 säger Jesus. ”Jag och Fadern är ett” till de judiska ledare som han debatterar med. Då tar dessa upp stenar för att stena honom, eftersom det enligt Mose lag var förbjudet att sätta sig själv i Guds ställe, det var belagt med dödsstraff.

Det finns fler sammanhang där Jesus alltså menar sig vara Gud, inte bara att han kommer med ett budskap från Gud.

Stanna upp ett ögonblick och tänk tanken att någon idag hade kommit med dessa anspråk. Skulle vi tro på honom, eller anse att han var galen?

Många har en bild av Jesus som den store vishetsläraren, men inte mer än så. Frågan är om det är en trovärdig hållning? CS Lewis, som är en av nittonhundratalets största kristna tänkare i Storbritannien uttrycker det så här:

 

”En person som bara var en vanlig människa och sade sådant som Jesus sa skulle inte vara någon märkvärdig vishetslärare. Han skulle antingen vara sinnesjuk eller en ond människa. Det är du som måste ta ställning: antingen var, och är, denna man Guds Son, eller också var han en dåre eller något ännu värre…. men låt oss slippa något beskyddande nonsens att han var en stor mänsklig lärare. Den utvägen har han inte gett oss. Det var inte hans avsikt.”

Vill du läsa mer om Jesus rekommenderar vi hemsidan JESUS FÖR DIG