Konfirmand

Konfirmandinformation.

Välkomen till konfirmationsläsning läsåret 2015-16, i Kyrkhults församling!

Vi träffas för undervisning, lekar, drama, musik, läger, fika och god gemenskap under ett läsår.

Vad är konfirmation?

Konfirmation är en tid att fundera över livets viktigaste frågor:

 • Varför finns vi?
 • Finns Gud?
 • Har livet någon mening, eller är livet en ren tillfällighet?
 • Vem är jag och vad är målet med livet?
 • Var Jesus en knasboll eller är han Guds son?

Om du döptes som barn så ville dina föräldrar att du skulle få en kristen identitet, en kristen livssyn. När du nu börjar bli vuxen så får du själv reflektera och funder över dessa viktiga frågor om livet. Vill du bevara din kristna identitet som du fick i dopet, så kan du konfirmera dig.

Konfirmationsläsningen i Kyrkhults församling innehåller

 • Två timmars samling varje vecka, tisdagar (inte under loven)
 • En lördag med konfirmandgruppen i Jämshög
 • En lördagsutflykt till Kristianstad
 • Ett helgläger på hösten
 • Ett helgläger på våren
 • Medverkan i vissa gudstjänster
 • Konfirmation i maj 2016

Man måste inte ha en tro eller vara döpt för att börja konfiramtionsläsningen. Det går bra att komma coh testa i början.

Uppstart: Söndag den 6 sept kl 10 i Kyrkhults kyrka, med förlädramöte efter gudstjänsten.

Anmälan

Anmäl dig senast den 31 augusti (via e-post, snigelpost eller lämna in lapp)

Lämna följande uppgifter:

 1. För- och efternamn
 2. Personnummer
 3. Adress
 4. Telefon
 5. Mobil
 6. E-post
 7. Målsman
 8. Telefon till målsman
 9. Mobil till målsman
 10. E-post till målsman
 11. Eventuella allergier eller annat vi bör känna till

Kontakt

För anmälan och frågor:

Martin Skåring

0454-30 21 41,

martin.skaring@svenskakyrkan.se

Fridaforsvägen 9

290 60 Kyrkhult